เช็คอีเมล์
เว็บที่พัฒนาโดยครูป๊อด
โปรแกรมสำหรับคิดดูว่าอยู่หรือออก
รวมลิ้งดีๆ
รวมคู่มือกล้อง
 
เว็บกล้อง

เว็บปืน

เว็บปืน

โครงการปืนสวัสดิการ

สายการบิน
ทีวีไทย
.........เป็นคนที่ไม่เคยคิดอาฆาต แต่ไม่พลาดที่จะเอาคืน.........

ท่านเข้ามาลำดับที่ HTML Hit Counters
page counter

เชิญติ/ชม/นินทา/


00. ปพ.5-2559
01. ปพ1. V.1 19.03.2555
01/1.ปพ.1ช่วงชั้นที่ 1และ2 ศึกษาต่อ (2552)
02. ปพ.1 - 10 สาระวิชา จำนวน 60คน (2552)
03. ปพ.1 - 09 สาระวิชา จำนวน 60 คน(2552)
04. รายงานผลการเรียน8วิชา/40(2552)
05.รายงานผลการเรียน8วิชา/60
06.รายงานผลการเรียน9วิชา/40
07.รายงานผลการเรียน10วิชา/50
08. แบบเก็บข้อมูลนักเรียน smis
09. แบบใบเบิกการศึกษาบุตร
10. แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
11.แบบใบลา
12.บทเรียนคอมพิวเตอร์
13.โปรแกรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
คู่มือครูพระราชทาน DLTVภาคเรียนที่่ 1/2560
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/60
คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/60
พยากรณ์อากาศ
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สมุดโทรศัพท์TOT Phone book
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติด
รายงานอากาศในประเทศ
โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ดวงของท่านวันนี้
เลือกส่งการ์ดอวยพร
มือถือ/Short Messaqe
dtacmusic
แหล่งเรียนรู้
เว็บเกี่ยวกับนกกรงหัวจุก
รถทัวร์
2. โปรแกรมแปลไทย1.5 (ฟรีแวร)์
3. การใช้โปรแกรม ProShowGold อย่างง่าย
4.การลง Fonts และ โหลด Fonts สวยๆได้ที่นี้เลยครับ
5. การใช้ JetAudioเพื่อการบันทึกเสียงใช้ควบคู่กับProShowGold
6.การใช้ FlipAlbum 6.0
7.การอัพโหลด Cute FTP
8.SwishMAX
09.การแปลงไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional
10. ระบบถ่ายภาพ( Exposure Mode)
11. โปรแกรม cam2pc-free
12. การ setup Windows XP Professional
13. .โปรแกรม Photo Story 3.

14 .คู่มือการใช้โปรแกรม ฆ่าไวรัส

15โปรแกรม Photoscape

16.เรียนรู้การใช้ Windows 7
17.การใช้Office 2007
18.การใช้Office 2010
19.ห้องเรียนโปรแกรม Microsoft Excel
20.ห้องเรียนรู้ เวปไทยดีดี
ข่าวการศึกษา